• Share
  • Email
  • Print

Procedury przyznawania kredytów konsumenckich i hipotecznych w świetle rekomendacji T i S

4-5 czerwca 2013 r.
Hotel Marriott
Warszawa