• Share
  • Email
  • Print

Zakres odpowiedzialności inwestora, projektantów i innych doradców za przygotowanie procesu inwestycyjnego

13 czerwca 2013 r.
Warszawa

Prelegenci: