• Share
  • Email
  • Print

Zarządzanie sporem sądowym -dobre i złe praktyki biznesowe

16 czerwca 2015 r.
9.30 - 11.30
K&L Gates
Pl. Małachowskiego 2
Warszawa