• Share
  • Email
  • Print

Śniadanie z Zamówieniami - udział w zamówieniu poprzez spółkę celową (SPV)

29 września 2015
Rejestracja: 9:00 - 9.30
Śniadanie: 9.30 - 11.30
K&L Gates
Pl. Małachowskiego 2
Warszawa

Prelegenci: