• Share
  • Email
  • Print

Sojusz męsko-damski – klucz do sukcesu w biznesie czy utopia?

5 listopada 2015 r.
16:30-19:30
K&L Gates
Warszawa

Prelegenci: