• Share
  • Email
  • Print

Śniadanie z prawem karnym - Gdy Oni pukają do drzwi… zarządzanie relacjami z organami postępowania karnego

5 listopada 2015 r.
9.30 - 11.00
K&L Gates
Pl. Małachowskiego 2
Warszawa