• Share
  • Email
  • Print

Śniadanie z Zamówieniami - rażąco niskie ceny jednostkowe oraz inżynieria cenowa

26 listopada 2015 r.
9.30 - 11.30
K&L Gates
Pl. Małachowskiego 2
Warszawa

Prelegenci: