• Share
  • Email
  • Print

Praktyczne uwagi ekspertów K&L Gates połączone z doświadczeniem specjalistów Microsoft

Przedmiot zamówienia i kryteria wyboru ofert w zamówieniach usług w chmurze

28 stycznia 2016 r.
9.30 - 11.00
K&L Gates
Pl. Małachowskiego 2
Warszawa

Prelegenci: