• Share
  • Email
  • Print

Warsztat - Zasady poprawiania, wyjaśniania i uzupełniania ofert

17 marca 2016 r.
9.30 - 11.00
K&L Gates
Pl. Małachowskiego 2
Warszawa

Prelegenci: