• Share
  • Email
  • Print

Ograniczenia w Obrocie Nieruchomościami Rolnymi i Leśnymi

22 czerwca 2016 r.
9.30 - 11.00
K&L Gates
Pl. Małachowskiego 2
Warszawa

Prelegenci: