• Share
  • Email
  • Print

Śniadanie z Zamówieniami: Nowelizacja ustawy i pierwsze doświadczenia

20 września 2016 r.
9.30 - 11.00
K&L Gates
Pl. Małachowskiego 2
Warszawa 00-066

Prelegenci: