• Share
  • Email
  • Print

Poleganie na zasobach podmiotów trzecich, obowiązek podwykonawstwa

22 listopada 2016 r.
9.00 - 11.00
K&L Gates
P. Małachowskiego 2
Warszawa 00-066

Prelegenci: