• Share
  • Email
  • Print

Śniadanie z Zamówieniami

Zmiany w umowach w Pzp, zamówienia uzupełniające a dodatkowe

26 stycznia 2017 r.
09:00 - 11:00 CET
K&L Gates
Warszawa

Prelegenci: