• Share
  • Email
  • Print

Śniadanie z Zamówieniami

Nierówne traktowanie podmiotów, dostaw, usług lub robót budowlanych spoza UE i państw stron GPA (np. Chiny, Turcja, Rosja) w świetle nowelizacji ustawy Pzp

14 marca 2017 r.
K&L Gates
Warszawa

Prelegenci: