• Share
  • Email
  • Print

Nowe zasady udzielania zamówień z wolnej ręki, in-house

20 kwietnia 2017 r.
09:00 - 11:00 CET
Pl. Małachowskiego 2
Warsaw

Prelegenci: