• Share
  • Email
  • Print

Śniadanie z Zamówieniami

Nowe zasady rozpatrywania odwołań

17 maja 2017 r.
09:00 - 11:00 CET
K&L Gates
Pl. Małachowskiego 2
Warszawa

Prelegenci: