• Share
  • Email
  • Print

Najważniejsze zmiany na rynku zamówień publicznych w 2017 r. oraz pozacenowe kryteria oceny ofert

8 czerwca 2017
16.00
Pl. Małachowskiego 2
00-066 Warsaw