• Share
  • Email
  • Print

Śniadanie z Restrukturyzacją

Czy zarządy i wspólnicy mogą spać spokojnie?

12 września 2017 r.
09:30 - 11:00 CET
K&L Gates LLP
Pl. Małachowskiego 2
Warszawa