• Share
  • Email
  • Print

Śniadanie z Prawem Pracy - Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce - szanse i ryzyka dla pracodawców

10 października 2017 r.
09:30 - 11:00 CET
K&L Gates
Warszawa