• Share
  • Email
  • Print

Śniadanie z Zamówieniami - Zatrzymanie wadium po uchwale SN oraz termin związania ofertą po postanowieniu TSUE

21 listopada 2017 r.
09:30 - 11:00 CET
K&L Gates LLP
Pl. Małachowskiego 2
00-066 Warsaw

Prelegenci: