• Share
  • Email
  • Print

Filip Urbaniak w gronie 50 nowych Partnerów K&L Gates

16 lutego 2015 r.

K&L Gates zatrudnia ponad 2000 prawników w zintegrowanych biurach na pięciu kontynentach. Reprezentuje wiodące międzynarodowe spółki, średnie i rozwijające się korporacje, uczestników rynku kapitałowego i przedsiębiorców działających we wszystkich sektorach gospodarki, a także podmioty publiczne i prywatne, instytucje edukacyjne oraz organizacje filantropijne.