• Share
  • Email
  • Print

Polska, Alert Prawa Konkurencji

Prywatne dochodzenie roszczeń za naruszenie prawa konkurencji w Polsce stało się faktem – czy polskie sądy zostaną zasypane pozwami odszkodowawczymi?

14 czerwiec 2017

Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania wiążących decyzji. Informacje zawarte w niniejszej publikacji dotyczą jedynie niektórych aspektów prawnych wybranych spraw oraz zagadnień i nie mogą być traktowane jako porada prawna.