• Share
  • Email
  • Print

Praktyka Prawa Korporacyjnego

Przepisy kodeksu spółek handlowych dotyczące przeniesienia siedziby do innego państwa niezgodne z unijną swobodą przedsiębiorczości – ważny wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie polskiej spółki

Grudzień 2017

Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania wiążących decyzji. Informacje zawarte w niniejszej publikacji dotyczą jedynie niektórych aspektów prawnych wybranych spraw oraz zagadnień i nie mogą być traktowane jako porada prawna.