• Share
  • Email
  • Print
Praktyka Prawa Pracy

Prawnicy z warszawskiego biura K&L Gates świadczą kompleksowe usługi na rzecz polskich i międzynarodowych pracodawców. Zespół jest częścią globalnej praktyki Prawa Pracy K&L Gates, która skupia 160 prawników w ponad 30 biurach na świecie.

Nasi prawnicy świadczą najwyższej jakości usługi na rzecz klientów prowadzących swoją działalność w Polsce, wchodzących na polski rynek, a także rozwijających swoją działalność poza granicami kraju. Nasz warszawski zespół prowadzi na rzecz klientów biznesowych doradztwo prawne z najszerzej rozumianego prawa pracy, zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego.

Nasi Prawnicy
Prawnicy z naszego biura posiadają wieloletnie doświadczanie w świadczeniu usług z zakresu prawa pracy. Naszym celem jest, aby dostarczona klientowi porada była zwięzła, zrozumiała i przede wszystkim praktyczna.

Doradztwo i Compliance
Doradzamy klientom biznesowym w zakresie kompleksowych strategii zatrudniania, oferujemy bieżącą obsługę oraz pomagamy w budowaniu i wdrażaniu najlepszych praktyk w celu zminimalizowaniu ryzyka ewentualnych sporów. Zajmujemy się zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, w tym kadry zarządzającej. Współpracujemy z klientami przy dokonywaniu oceny ich działalności z punktu widzenia zgodności z prawem, jak również poprzez przeprowadzanie wyspecjalizowanych i ogólnych audytów.

Spory i Postępowania Sądowe
Już od pierwszej chwili powstania sporu pomagamy ocenić i zminimalizować ryzyka z nim związane. Szukamy rozwiązań, pozwalających na rozwiązanie kwestii spornej na etapie przedsądowym, o ile jest to możliwe. W razie wejścia na drogę sądową, dysponujemy bogatym zespołem adwokatów i radców prawnych, którzy skutecznie i efektywnie reprezentują naszych klientów. Posiadamy szerokie doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach z pracownikami w zakresie mobbingu, dyskryminacji, czasu pracy, premii oraz innych świadczeń ze stosunku pracy, jak również w sprawach dotyczących odwołań pracowników od rozwiązania umowy o pracę, itp.

Związki Zawodowe i Rady pracowników
Zajmujemy się relacjami ze związkami zawodowymi oraz radami pracowników, w tym doradzamy we wszelkich sporach zbiorowych i procesach konsultacyjnych.

Transakcje Biznesowe
Klienci i ich doradcy biznesowi korzystają z naszej pomocy we wszelkich zagadnieniach z zakresu prawa pracy, które towarzyszą rozrostowi oraz łączeniu się spółek. Doradzamy przy prawnopracowniczych kwestiach związanych z procesami restrukturyzacyjnymi – takimi jak przejście zakładu pracy, zwolnienia grupowe, ujednolicanie warunków zatrudnienia, zmiana polityki płacowej. Przeprowadzamy audyty przy transakcjach transgranicznych w celu identyfikacji stref ryzyka i wspieramy procesy integracji nowych zasobów ludzkich. Zajmujemy się kwestiami związanymi z przemieszczaniem się pracowników, w tym dotyczącymi obowiązku przestrzegania tajemnicy handlowej i zakazu konkurencji. Doradzamy w zakresie pracowniczych aspektów przemieszczania się pracowników i ich rodzin.

Kwestie Imigracyjne
Poprzez obsługę procesów wydawania zezwoleń na pracę oraz pełnego spektrum wiz pracowniczych, umożliwiamy pracodawcom przenoszenie pracowników w miejsca, w których występuje aktualnie zapotrzebowanie na ich pracę.

Premie i inne świadczenia ze stosunku pracy
Doradzamy (w ścisłej współpracy z naszym zespołem podatkowym) przy ustalaniu planów i polityk premiowych – tak, aby były zgodne z przepisami i (jednocześnie) przejrzyste oraz łatwe do zastosowania w praktyce.

ImięTytułBiuroKontakt
Counsel
P +48.22.653.4274