• Share
 • Email
 • Print

Przemysł energetyczny i infrastrukturalny wszedł w fazę daleko idących zmian spowodowanych wieloma czynnikami, m.in.: polityką energetyczną Unii Europejskiej, koniecznością zastąpienia starych mocy wytwórczych prognozowanym wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną i gaz, zwiększającymi się potrzebami dotyczącymi wytwarzania i bezpieczeństwa sieci elektroenergetycznych, zmianami klimatycznymi i obowiązkiem ograniczenia emisji, niepewnością legislacji, ale także rozwojem nowych podsektorów w energetyce (gaz łupkowy, energetyka offshore, energetyka jądrowa).

Aby sprostać tym wyzwaniom konieczne jest umiejętne monitorowanie rynku i szybkie reagowanie na jego potrzeby. K&L Gates zawsze jest na pierwszej linii frontu i dzięki doświadczeniu naszych prawników z 48 biur w Europie i na świecie jest w stanie skutecznie doradzać klientom przy najbardziej złożonych problemach prawnych.

Nasi prawnicy

Co nas wyróżnia?
Nasi prawnicy umiejętnie łączą specjalistyczne doświadczenie regulacyjne z analitycznym podejściem transakcyjnym. Dzięki dogłębnej znajomości branży dostarczają usługi najwyższej jakości dopasowane do indywidualnych potrzeb klienta i aktualnej sytuacji rynkowej.

Unikatowe doświadczenie
Prawnicy K&L Gates biorą udział w licznych prywatyzacjach, restrukturyzacjach i finansowaniach. Negocjowali największe umowy w sektorze energetycznym ubiegłych lat (dostawa węgla kamiennego o wartości 2,5 mln euro, wykonawstwo inżynieryjne elektrowni jądrowej). Reprezentują klientów w precedensowych sprawach zmieniających oblicze rynku energetycznego w Polsce (koszty przyłączenia do sieci źródeł odnawialnych, energetyka offshore). Doradzają w procesie legislacyjnym ostatnich zmian do prawa energetycznego w Polsce (implementacja dyrektyw energetycznych UE).

Wartość dodana
Ponieważ sektor energetyczny jest dynamiczny i wieloaspektowy, nasza wiedza nie ogranicza się tylko do rozwoju nowych projektów. Regularnie wspieramy klientów w postępowaniach restrukturyzacyjnych, upadłościowych i naprawczych oraz antymonopolowych. Ścisła współpraca z praktykami bankowości, międzynarodowych rynków kapitałowych, korporacyjną i antymonopolową sprawia, że jesteśmy w stanie kompleksowo doradzać klientom we wszystkich aspektach dotyczących sektora energetycznego na każdym etapie inwestycji.

Jakość usług
Nasi prawnicy corocznie wyróżniani są za najwyższą jakość świadczonych usług przez prestiżowe rankingi prawnicze w dziedzinie energetyki, m.in. Legal 500, Chambers Europe, European Legal Experts.

Zakres usług

 • Kompleksowe doradztwo przy realizacji i eksploatacji przedsięwzięć energetycznych
 • Finansowanie projektów
 • Fuzje, przejęcia i joint venture
 • Obrót energią elektryczną, umowy na dostawę, dystrybucję i przesył energii, transakcje hedgingowe i inne transakcje handlowe
 • Uprawnienia do emisji i świadectwa pochodzenia energii z odnawialnych źródeł
 • Kwestie antymonopolowe
 • Postępowania sądowe i przed organami administracji
 • Kwestie regulacyjne, środowiskowe, planistyczne i budowlane
 •  Własność intelektualna
 • Compliance

Segmenty przemysłu

 • Wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót energią elektryczną
 • Kogeneracja
 • Energia odnawialna
 • Czyste technologie konwencjonalne
 • Paliwa i gaz (ziemny, LNG, łupkowy)
 • Energia jądrowa

Przykładowe doświadczenie

 • Doradztwo na rzecz PGE Polskiej Grupie Energetycznej S.A. w największej dotychczas transakcji nabycia portfela działających elektrowni wiatrowych w Polsce. 
 • Doradztwo na rzecz Skarbu Państwa w ofercie publicznej (IPO) Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. o wartości 230 mln USD. 
 • Doradztwo na rzecz Exelon Energy w związku z przetargiem na nadzór inżynierski pierwszej w Polsce elektrowni jądrowej o mocy 3000 MW.
 • Doradztwo na rzecz EDPR w związku z realizacją projektów morskich farm wiatrowych (offshore) w Polsce o łącznej mocy przekraczającej 2000 MW.
 • Doradztwo na rzecz zagranicznego producenta energii z odpadów w związku z planowaną budową elektrowni wykorzystującej odpady oraz odnawialne źródła energii.
 • Doradztwo na rzecz jednej z największych elektrowni w Polsce w związku z realizacją projektu finansowania i budowy elektrowni opalanej węglem brunatnym o mocy 460 MW, a także refinansowaniem projektu.
 • Doradztwo na rzecz kopalni węgla kamiennego w negocjacjach umowy długoterminowej na dostawę węgla dla dwóch bloków energetycznych o mocy od 780 MW do 1050 MW każdy.
 • Reprezentowanie niemieckich i francuskich inwestorów z sektora energetycznego w procesie prywatyzacji elektrowni w Polsce.
 • Reprezentowanie międzynarodowego inwestora przy nabyciu projektów farm wiatrowych o mocy 500 MW.
 • Doradztwo na rzecz niemieckiej spółki energetycznej w związku z transakcją sprzedaży udziałów spółki będącej operatorem gazowej sieci dystrybucyjnej.
 • Doradztwo na rzecz jednej z wiodących spółek naftowych w Polsce w projektach poszukiwania ropy naftowej i gazu na terenie Polski i poza jej granicami.
 • Doradztwo na rzecz międzynarodowego przedsiębiorstwa energetycznego w kwestiach regulacyjnych związanych z procesem inwestycyjnym budowy elektrowni opalanej gazem o mocy przyłączeniowej przekraczającej 1000 MW.
ImięTytułBiuroKontakt
Associate
P +1.48226534339
Of Counsel
P +48.22.653.4272
Partner
P +48.22.653.4219
Associate
P +48.22.653.4335
Senior Associate
P +48.22.653.4220
Senior Associate
P +48.22.653.4282
Counsel
P +48.22.653.4214
Counsel
P +48226534316
Associate
P +48226534302