• Share
 • Email
 • Print

Organy ścigania w wielu krajach są coraz bardziej aktywne w zakresie egzekwowania przestrzegania przepisów antykorupcyjnych i innych przepisów prawa karnego. Jesteśmy gotowi podjąć to wyzwanie.

Nasza praktyka w Polsce
Zajmujemy się prawem karnym nie tylko jako doradcy, ale przede wszystkim adwokaci świadczący pełen zakres usług obrończych lub jako pełnomocnicy pokrzywdzonych. Praktyka prawa karnego stanowi niezależną praktykę, w ramach której zajmujemy się sprawami karnymi na wszystkich etapach postępowania. Niektóre z tych spraw dotyczą działalności gospodarczej klientów innych praktyk, ale prowadzimy również wiele spraw wyłącznie jako niezależne sprawy karne, o prowadzenie których zawracają się do nas klienci w związku z bogatym doświadczeniem naszych prawników specjalizujących się w prawie karnym.

Współpracujemy ściśle z innymi praktykami międzynarodowymi kancelarii, w tym z działami zajmującymi się przestępczością urzędniczą, korupcyjną i przestępstwami określonymi w amerykańskiej ustawie Foreign Corrupt Practices Act.

Zakres praktyki

 • Przestępstwo działania na szkodę spółki 
 • Przestępstwa związane z upadłością (niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości, doprowadzenie do upadłości, selektywne zaspokajanie wierzycieli) 
 • Łapownictwo i przestępstwa związane z przetargami 
 • Przestępstwa dotyczące dokumentów 
 • Bezprawne wykorzystanie informacji poufnych w publicznym obrocie papierami wartościowymi 
 • Naruszenie tajemnicy zawodowej 
 • Przestępstwa przeciwko prawom pracowniczym 
 • Przestępstwa związane z naruszeniem praw autorskich i praw własności przemysłowej 
 • Przestępstwa związane z unikaniem opodatkowania i inne przestępstwa karne-skarbowe

Przykładowe doświadczenie naszych prawników

 • Reprezentowanie podejrzanych w postępowaniu dotyczącym operacji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w związku z rzekomym ujawnianiem informacji poufnych i bezprawnym ustaleniem warunków transakcji. Postępowanie zostało umorzone.
 • Reprezentowanie członków byłego Zarządu Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A. w sprawie karnej wszczętej po upadłości stoczni i obejmującej zarzuty ziałania na szkodę spółki i nadużywania pozycji dominującej przez spółkę holdingową. Wszyscy oskarżeni zostali uniewinnieni.
 • Reprezentowanie jednego z największych polskich producentów alkoholi w sprawie dotyczącej nieprawidłowości w zakresie zgłoszenia podatku akcyzowego. Postępowanie zostało umorzone z powodu braku jakichkolwiek nieprawidłowości karno-skarbowych.
 • Reprezentowanie członka zarządu spółki giełdowej w sprawie dotyczącej niezgodnego z prawem wykorzystania informacji poufnych spółki. 
 • Reprezentowanie maklera współpracującego z funduszem inwestycyjnym w postępowaniu wspieranym przez Komisję Nadzoru Finansowego obejmującym zarzuty naruszenia tajemnicy służbowej.
 • Reprezentowanie jednego z największych producentów gier komputerowych w związku z programem zwalczania piractwa uruchomionym w Polsce.
 • Reprezentowanie członka zarządu dużej spółki budowlanej w postępowaniu karnym dotyczącym rzekomej zmowy przetargowej, której skutkiem, zgodnie z opinią polskich władz, było zawieszenie przez organy UE funduszy strukturalnych dla polskiego programu budowy dróg.
 • Reprezentowanie dużej polskiej spółki zajmującej się produkcją kosmetyków w postępowaniu karnym dotyczącym czynów nieuczciwej konkurencji popełnionych przez byłego pracownika klienta, który wykorzystał tajemnicę handlową dla celów własnej działalności gospodarczej.
 • Wspomaganie prawników w USA w badaniach antykorupcyjnych dotyczących polskich spółek zależnych w następstwie zawarcia porozumienia z Departamentem Sprawiedliwości, zamykającego postępowanie prowadzone na podstawie Foreign Corrupt Practices Act.
ImięTytułBiuroKontakt
Senior Associate
P +48.22.653.4268
Senior Associate
P +48.22.653.4265