• Share
  • Email
  • Print

Warszawska kancelaria jest częścią globalnej praktyki prawniczej K&L Gates. Doradzamy w zakresie konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii, a także ochrony środowiska.

Reprezentujemy klientów w najbardziej skomplikowanych sprawach, m.in. w procesie uzyskiwania pozwoleń dla morskich farm wiatrowych, w sporach z operatorami sieci elektroenergetycznych, w złożonych sprawach środowiskowych oraz w pierwszych przedsięwzięciach fotowoltaicznych w Polsce. Nasi prawnicy doradzali przy różnorodnych projektach dotyczących ponad 40 parków wiatrowych i elektrowni słonecznych o łącznej mocy ponad 3300 MW. Posiadamy także szerokie doświadczenie w sprawach czystych technologii węglowych, gazu łupkowego oraz kogeneracji. Doradzaliśmy przy obsłudze finansowania licznych inwestycji.

Nasi prawnicy
Jesteśmy liderami branży, co potwierdzają wyróżnienia w rankingach takich jak Chambers Europe w kategorii Energia i Surowce Naturalne, Legal 500, Forbes Prawnicy – Liderzy Jutra.

Występujemy na polskich i międzynarodowych konferencjach energetycznych: EWEA Annual Event, konferencjach offshore i onshore organizowanych przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Kongresie Green Power.

Nasz zespół publikuje liczne artykuły eksperckie z zakresu prawnych i praktycznych aspektów sektora energetycznego m.in. w Rzeczpospolitej, cire.pl, reo.pl, a także występuje w telewizji np. w TVN.

Nasze doświadczenie

Odnawialne Źródła Energii – posiadamy bogate doświadczenie na każdym etapie procesu inwestycyjnego projektów parków wiatrowych i słonecznych:

  • uzyskiwanie decyzji środowiskowych
  • rozwiązywanie sporów
  • uzyskiwanie warunków oraz umów przyłączenia (w tym negocjowanie przyłączeń komercyjnych)
  • przygotowywanie umów w zakresie zabezpieczania praw do gruntu
  • rozwiązywanie złożonych kwestii planowania przestrzennego
  • prowadzenie negocjacji z partnerami handlowymi i administracją
  • fuzje i przejęcia w branży

Offshore – Doradzamy w procesie uzyskiwania pozwoleń dla morskich farm wiatrowych o łącznej mocy powyżej 1000 MW i wartości projektu ok. 13.600.000 PLN.

Przyłączanie do sieci elektroenergetycznej – Reprezentujemy klientów w precedensowych sprawach sądowych o przyłączenie do sieci.

Ustawa o odnawialnych źródłach energii – Doradzamy inwestorom oraz stowarzyszeniom branżowym w procesie konsultacji projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz ustawy Prawo energetyczne.

Ochrona konkurencji – Nasi prawnicy doradzają wiodącym przedsiębiorstwom energetycznym w sprawach związanych z nadużywaniem pozycji dominującej na rynku przez operatorów.

Transakcje – Przeprowadzamy badania prawne due diligence i doradzamy przy zakupie i sprzedaży aktywów energetycznych. W 2013 r. doradzaliśmy kupującemu w największej jak do tej pory udanej transakcji obejmującej aktywa energii wiatrowej.

Postępowania sądowe i administracyjne – Nasi prawnicy posiadają wyjątkowe doświadczenie w reprezentowaniu klientów w sporach przed Prezesem URE, Prezesem UOKiK oraz sądami administracyjnymi i powszechnymi, w tym przed Sądem Najwyższym.

Rynki kapitałowe – Występujemy w charakterze doradców w najważniejszych ofertach publicznych z sektora energetycznego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

ImięTytułBiuroKontakt
Of Counsel
P +48.22.653.4272
Partner
P +48.22.653.4219
Associate
P +48.22.653.4220
Senior Associate
P +48.22.653.4282
Associate
P +48.22.653.4233