• Share
  • Email
  • Print

Ochrona środowiska stanowi obecnie jedno z podstawowych wyzwań, z jakimi mierzy się większość gałęzi światowej gospodarki. Wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu naszych Klientów na odpowiednią obsługę prawną w dziedzinie prawa ochrony środowiska, warszawskie biuro międzynarodowej kancelarii K&L Gates oferuje wsparcie doświadczonego zespołu prawników od lat specjalizujących się w sprawach środowiskowych. Warszawska praktyka prawa ochrony środowiska jest częścią międzynarodowego zespołu prawników K&L Gates doradzającego Klientom w naszych biurach w Stanach Zjednoczonych, Ameryce Południowej, Europie, na Bliskim Wschodzie, a także w Azji i Australii.

Trzon praktyki prawa ochrony środowiska tworzą adw. Zbigniew Kozłowski oraz r. pr. Miłosz Tomasik, prawnicy o bogatym i kompleksowym doświadczeniu zbudowanym w oparciu o wiele lat praktyki obejmującej wszystkie istotne zagadnienia z tego obszaru. Nasz zespół uczestniczył w realizacji projektów z kluczowych gałęzi gospodarki udzielając wsparcia w różnorodnych sprawach, w których istotną rolę odgrywały regulacje o ochronie środowiska. Klienci doceniają gruntowną znajomość tematyki ochrony środowiska, umiejętność odnalezienia się w realiach funkcjonowania ich biznesu i praktyczne podejście naszych prawników, czego wyrazem są wyróżnienia i rekomendacje zdobywane przez nich w cenionych rankingach branżowych, takich jak międzynarodowy Chambers Europe i organizowany przez Dziennik Gazeta Prawna „Rising Stars Prawnicy – liderzy jutra”.

Nasz zespół zdobył unikalne doświadczenie w zakresie współpracy z organami administracji publicznej, czy to występując w imieniu Klientów przy realizacji projektów inwestycyjnych lub zgłaszając w ich imieniu postulaty legislacyjne, czy to występując w roli ekspertów wspierających naczelne organy administracji publicznej. Nasi prawnicy nieraz udowadniali, że potrafią komunikować się z organami administracji publicznej wypracowując z nimi partnerskie relacje, co pozwalało na znalezienie konstruktywnych rozwiązań problemów, jakie napotkali nasi Klienci.

Doradzamy naszym Klientom nie tylko w zakresie bieżących porad dotyczących pojedynczych zagadnień prawnych, ale też w ramach długoterminowego kompleksowego wsparcia prawnego przy realizacji projektów inwestycyjnych oraz obsłudze transakcji i negocjowaniu kontraktów.

Dysponujemy bogatym doświadczeniem w sprawach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych dotyczących różnorodnych decyzji z obszaru ochrony środowiska oraz postępowaniach dotyczących nałożenia sankcji z tytułu naruszenia przepisów o ochronie środowiska. Uczestniczyliśmy w sporach dotyczących realizacji strategicznych inwestycji energetycznych i infrastrukturalnych, które absorbowały uwagę opinii publicznej oraz organizacji pozarządowych. Dzięki dogłębnej znajomości procedury administracyjnej, postępowania w których uczestniczy nasza Kancelaria przebiegają sprawnie, we współpracy z organami administracji publicznej i ku zadowoleniu naszych Klientów.

Uczestniczymy w transakcjach pomagając naszym Klientom strukturyzować zagadnienia środowiskowe w kontraktach, ustalając zasady odpowiedzialności stron i konstruując mechanizmy rozwiązywania ewentualnych kwestii problemowych. Prowadzimy również kompleksowe audyty prawne w obszarze ochrony środowiska zarówno pod kątem transakcji kupna lub sprzedaży, jak i w ramach wewnętrznych przeglądów służących np. opracowaniu odpowiedniej polityki ochrony środowiska w ramach organizacji naszego Klienta.

Pomagamy naszym Klientom w sytuacjach losowych, takich jak awarie przemysłowe i szkody w środowisku oferując im reprezentację przed organami kontroli i opracowanie strategii minimalizacji ryzyk związanych z zaistniałym zdarzeniem. W sprawach dotyczących zanieczyszczonych nieruchomości pomagamy Klientom opracować optymalny plan działań naprawczych i nadzorujemy jego realizację przy współpracy z doradcami technicznymi.

ImięTytułBiuroKontakt
Junior Associate
P +48.22.653.4278
Associate
P +48.22.6534309
Of Counsel
P +48.22.653.4272
Partner
P +48.22.653.4219
Associate
P +48.22.653.4335
Senior Associate
P +48.22.653.4220
Senior Associate
P +48.22.653.4282
Associate
P +48.22.653.4301