• Share
  • Email
  • Print
Praktyka Prawa Konkurencji

Kancelaria w Warszawie współpracuje blisko z biurami w Brukseli, Londynie i Berlinie, które silnie rozwinęły praktykę prawa konkurencji.

Prawnicy biura warszawskiego pracują z kolegami z innych krajów nad programami zgodności z prawem antymonopolowym oraz transgranicznymi badaniami dotyczącymi konkurencji. Ostatnio brali udział w wewnętrznym audycie międzynarodowej grupy przedsiębiorców związanym z przestrzeganiem prawa konkurencji oraz potencjalnymi kontrolami, jakie mogą przeprowadzić lokalne organy antymonopolowe.

Nasza praktyka
Doradzamy klientom w pełnym zakresie zagadnień związanych z prawem konkurencji. Reprezentujemy klientów w najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych sprawach antymonopolowych związanych z porozumieniami ograniczającymi konkurencję, w tym w największej dotychczas sprawie antymonopolowej w Polsce dotyczącej kartelu cementowego, w sprawach związanych z nadużyciem pozycji dominującej, z uzyskiwaniem zgody na zamiar koncentracji (fuzje, przejęcia) oraz związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji i stosowaniem nieuczciwych praktyk rynkowych. Posiadamy szczególne doświadczenie w stosowaniu prawa antymonopolowego w sektorach regulowanych i sieciowych – energetycznym, farmaceutycznym, jak również w sektorach odzieżowo-obuwniczym oraz sportowym.

Obszary działania w zakresie prawa konkurencji:

  • reprezentacja w sporach przed organami administracji/sądami (nieuczciwa konkurencja)
  • postępowanie antymonopolowe (kartele, zmowy cenowe, nadużywanie pozycji dominującej)
  • fuzje, przejęcia oraz transakcje Joint Venture (zgłoszenie koncentracji przedsiębiorców)
  • audyty antymonopolowe, programy zgodności konkurencyjnej oraz dochodzeń wewnętrznych
  • pomoc publiczna dla przedsiębiorców
  • opracowywanie nowych modeli biznesowych, nowej polityki cenowej, strategii w przypadku potencjalnej pozycji dominującej na rynku

Z powodzeniem reprezentowaliśmy klientów przed sądami, polskim organem antymonopolowym, jak również Komisją Europejską na każdym etapie postępowania antymonopolowego.

Nasi prawnicy
Prawnicy z warszawskiego biura K&L Gates reprezentują klientów z różnych sektorów przemysłu i biznesu włączając w to przemysł metalurgiczny, chemiczny, budowlany czy przedsiębiorstwa energetyczne, farmaceutyczne, transportowe, wytwarzające zaawansowane technologie, żywnościowe, odzieżowe oraz wspierają sektor sportowy. Nasi prawnicy udzielają pomocy prawnej w zagadnieniach wymagających dogłębnej i kompleksowej analizy dokumentacji biznesowej z perspektywy prawa antymonopolowego i prawa ochrony konsumenta.

Nasi prawnicy są autorami publikacji skupiających się na zagadnieniach prawa antymonopolowego między innymi w Rzeczpospolitej i Gazecie Finansowej. Występują również w TVN CNBC, gdzie odnoszą się do kwestii ochrony konkurencji oraz prawa antymonopolowego.

Nasze doświadczenie

Kartele – nasi prawnicy doradzali klientom w wielu postępowaniach antymonopolowych, w tym w największej dotychczas sprawie kartelowej w Polsce dotyczącej producentów cementu. Łączna wartość kar w postępowaniu wyniosła 411 mln PLN.

Porozumienia ograniczające konkurencję (zmowy cenowe) – K&L Gates ma szczególnie duże doświadczenie w doradzaniu klientom w kwestiach porozumień ograniczających konkurencję. Nasi prawnicy reprezentowali klientów w większości precedensowych spraw. Ostatnio UOKiK rozpoczął wiele postępowań antymonopolowych przeciw sprzedawcom, dilerom, sprzedawcom detalicznym działającym na rynku sprzętu sportowego. K&L Gates jest silnie zaangażowane w te działania, reprezentując klientów z tego sektora.

Nadużywanie pozycji dominującej na rynku – nasz zespół reprezentował klientów w sporach przeciwko operatorom sieci elektrycznej w Polsce w związku z nadużywaniem pozycji dominującej na rynku produkcji energii odnawialnej oraz zapobieganiem powstania konkurencji na rynku. Wartość przedmiotu sporu w ostatnim sporze wynosiła 223 mln PLN.

Nieuczciwa konkurencja – nasi prawnicy posiadają szerokie doświadczenie w sprawach związanych ze zwalczaniem nieuczciwej konkurencji oraz zwalczaniem nieuczciwych praktyk rynkowych, włączając w to unikalną praktykę w sektorze odzieżowo-obuwniczym i żywnościowym. Niedawno nasi prawnicy reprezentowali jedną z najszybciej rozwijających się marek obuwniczych w Polsce w sporze z konkurentem, który podrobił flagowy produkt marki.

Zgłaszanie koncentracji przedsiębiorców – nasi prawnicy doradzali w szeregu tego typu postępowań, w tym prowadzonych przed polskimi oraz europejskimi organami antymonopolowymi. Doradzaliśmy przedsiębiorcom z różnych sektorów, między innymi sektora energetycznego, spożywczego, przemysłu metalurgicznego i górniczego.

Compliance – zespół posiada unikalne doświadczenie w tej materii, które pozwala dostarczyć naszym klientom rozwiązania dopasowane bezpośrednio do ich potrzeb. Nasi prawnicy doradzają na każdym etapie postępowania compliance: przygotowania, implementacji oraz przeprowadzenia profesjonalnych programów szkoleniowych. Nasz zespół przygotował i skutecznie wdrożył innowacyjną politykę zgodności z prawem konkurencji na wypadek kontroli organów antymonopolowych w czołowych firmach działających na polskim rynku farmaceutycznym.

ImięTytułBiuroKontakt
Counsel
P +48.22.653.4216
Counsel
P +48.22.653.4214
Associate
P +48.22.653.4306