• Share
 • Email
 • Print

K&L Gates jest wiodącą kancelarią prawną zatrudniającą ponad 2000 prawników w 48 biurach na pięciu kontynentach. Nasze biura znajdują się w największych światowych centrach finansowych. Nasz zespół zajmujący się bankowością i finansami doradza regularnie polskim i międzynarodowym bankom, instytucjom finansowym, spółkom, pożyczkobiorcom, organom rządowym i samorządowym, inwestorom i sponsorom w zakresie międzynarodowych transakcji finansowych.

Nasza praktyka w Polsce
Nasz Zespół posiada bogate doświadczenie transakcyjne zarówno w transakcjach krajowych, jak i zagranicznych. Doradzamy we wszelkich kwestiach finansowania, od prostych kredytów bilateralnych oraz krajowych kredytów konsorcjalnych aż do złożonych transakcji finansowania strukturalnego oraz międzynarodowych transakcji finansowych. Ponadto posiadamy istotne doświadczenie w obszarach regulacyjnych, w tym w zakresie organizacji instytucji finansowych oraz licencjonowania działalności banków, towarzystw ubezpieczeniowych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz funduszy inwestycyjnych. Wśród klientów kancelarii znajdują się zarówno największe polskie instytucje finansowe, jak i zagraniczni inwestorzy.

Główne obszary praktyki:

 • Finansowanie przejęć
 • Finansowanie pomostowe
 • Finansowanie zabezpieczone i niezabezpieczone
 • Kredyty konsorcjalne, w tym umowy konsorcjalne, umowy pomiędzy wierzycielami i umowy o podziale zabezpieczeń
 • Finansowanie nabywania nieruchomości i procesów budowlanych
 • Leasing
 • Project Finance i PPP
 • Finansowanie Projektów Infrastrukturalnych
 • Finansowanie Projektów Energetycznych
 • Finansowanie Strukturalne, w tym sekurytyzacja i nabywanie wierzytelności
 • Finansowanie Mezzanine
 • Tworzenie, organizacja i reorganizacja banków i instytucji finansowych
 • Opracowywanie struktur produktów bankowych w tym standardowych wzorów umów kredytowych i umów zabezpieczeń
 • Emisja obligacji
 • Restrukturyzacja zadłużenia
 • Finansowanie ratunkowe
 • Finansowanie transakcji private equity

Wybrane doświadczenia członków zespołu

 • Reprezentowanie Mid Europa Partners w związku z nabyciem i finansowaniem nabycia spółki dostarczającej usługi telewizji kablowej Aster o wartości 400 mln EUR,a następnie w związku z rekapitalizacją zadłużenia
 • Reprezentowanie Royal Bank of Scotland i konsorcjum banków w związku z finansowaniem o wartości 500 mln EUR na rzecz TP SA
 • Reprezentowanie China Development Bank w związku z finansowaniem eksportu o wartości 640 mln EUR na rzecz wiodącego polskiego operatora telefonii komórkowej P4
 • Reprezentowanie Glitnir Bank w związku z finansowaniem w wysokości 30 mln EUR dotyczącym budowy dużego centrum handlowego w Szczecinie
 • Reprezentowanie Vectra SA w związku z planowanym pozyskaniem finansowania na nabycie Aster
 • Reprezentowanie regionalnego funduszu mezzanine w związku z planowanym finansowaniem typu mezzanine o wartości 20 mln EUR na rzecz średniej wielkości polskiej spółki oraz jej spółek zależnych z Europy Środkowo-Wschodniej
 • Doradztwo na rzecz Nordea Bank Polska S.A. w związku z restrukturyzacją 6 kredytobiorców spółek developerskich należących do ROBYG Group w trzech transakcjach zwianych z wniesieniem w ramach optymalizacji podatkowej przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
 • Doradztwo na rzecz Meritum Bank ICB S.A. w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego banku oraz objęciem akcji w podwyższonym kapitale zakładowym przez EBRD i WCP Cooperatief U.A.
 • Reprezentowanie Meritum Bank ICB S.A. w związku z Umową Objęcia Akcji, Umową Sprzedaży Akcji oraz Umową Inwestycyjną
 • Reprezentowanie Nordea Bank Polska S.A. w transakcji finansowania podmiotu należącego do ROBYG Group
 • Doradztwo na rzecz Ally Financial Inc. (wcześniej działającej pod nazwą GMAC Inc.) w odniesieniu do strategii regulacyjnej akcjonariusza polskiego banku w świetle pośrednich zmian w akcjonariacie polskiego Banku oraz kwestii regulacyjnych
 • Doradztwo na rzecz Ally Financial Inc. (wcześniej działającej pod nazwą GMAC Inc.) oraz GMAC Bank Polska S.A. w związku z transakcją sprzedaży akcji GMAC Bank Polska S.A.
 • Reprezentowanie Landesbank Berlin AG / Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG w związku z nabyciem udziałów w Harmony Office Center przez Commerz Real Investmentgesellschaft mbH
 • Doradztwo na rzecz Expander Advisors sp. z o.o. w związku z finansowaniem mezzanine udzielonym spółce przez Euro Choice III Cooperative UA
 • Doradztwo na rzecz Nordea Bank Polska S.A. w związku z finansowaniem i refinansowaniem projektów (mieszkaniowych i komercyjnych) dotyczących budowy i eksploatacji przez spółki developerskie ROBYG Group (Robyg Ogród Jelonki Sp. z o.o. i Robyg Jabłoniowa Sp. z o.o.)
 • Reprezentowanie Nordea Bank Polska w związku z finansowaniem nabycia centrum handlowego Panorama w Poznaniu przez Caryn Investment
 • Doradztwo na rzecz Harmony Office Center Sp. z o.o. w związku z umową kredytową z Bankiem Zachodnim WBK S.A. dotyczącą refinansowania budowy trzech budynków biurowych w Warszawie
 • Reprezentowanie NSB Sp. z o.o. and Harmony Office Center II w związku z finansowaniem budowy dwóch nieruchomości komercyjnych w Warszawie
 • Doradztwo na rzecz Innova 4/LP w związku z nabyciem udziałów Expander Advisors sp. z o.o.
 • Reprezentowanie Nordea Bank Polska S.A.w związku z transakcją z Robyg Jabłoniowa sp. z o.o. w zakresie zmiany warunków kredytowych
 • Reprezentowanie Landesbank Berlin AG / Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG w związku z finansowaniem nabycia nieruchomości komercyjnej w Warszawie (CH Promenada) przez MD Poland Sp. z o.o.
 • Doradztwo na rzecz Berlin-Hannoversche Hypothekenbank AG w związku z transakcją z IRUS Wrocław Futura, dotyczące dokumentacji kredytowej 
 • Reprezentowanie Nordea Bank Polska S.A. w związku z transakcją finansowania nabycia przez Evora Investments Sp. z o.o. nieruchomości komercyjnej w Warszawie
ImięTytułBiuroKontakt
Partner
P +974.3383.1979
Senior Associate
P +48.22.653.4328
Of Counsel
P +48.22.653.4206
Associate
P +48.22.6534338
Associate
P +48.22.653.4305
Partner
P +48226534269
Partner
P +48.22.653.4205
Partner
P +48.22.653.4221
Partner
P +48.22.653.4236
Associate
P +48.22.653.4306