• Share
 • Email
 • Print

Prawnicy z biura w Warszawie regularnie reprezentują fundusze private equity oraz inne podmioty w zakresie transakcji private equity. Nasze doradztwo obejmuje wszystkie etapy transakcji na rynkach private equity, od utworzenia poprzez inwestycje aż do wyjścia.

Nasza praktyka w Polsce
Nasi prawnicy pracują nad transakcjami obejmującymi wiele sektorów przemysłu łącząc wiedzę prawniczą z solidnym doświadczeniem biznesowym, zdolnością podejmowania trafnych decyzji oraz know-how i rozległymi kontaktami. Globalna platforma oraz międzynarodowy zespół prawników K&L Gates umożliwia nam świadczenie usług doradczych klientom w Europie, Azji, na Bliskim Wschodzie i w USA. Nasz doświadczony zespół w biurze w Warszawie świadczy klientom wysoce wyspecjalizowane usługi i posiada umiejętność pracy w wielu dyscyplinach i sektorach gospodarki.

Główne obszary praktyki

 • Fuzje i przejęcia 
 • Finansowanie wykupów LBO i przejęć
 • Restrukturyzacja i reorganizacja spółek dla funduszy private equity i ich spółek portfelowych
 • Finansowanie mezzanine i inwestycje kapitałowe
 • Zamiana wierzytelności na kapitał własny firmy
 • Strukturyzacja inwestycji i wyjść, w tym aspekty podatkowe
 • Wyjście poprzez transakcje fund-to-fund, IPO oraz sprzedaż firmy
 • Opracowanie struktury i wykonanie praw ochronnych wspólników mniejszościowych, w tym w związku z pozasądową restrukturyzacją zadłużenia
 • Międzynarodowe planowanie podatkowe
 • Restrukturyzacja wykupów LBO
 • Przejęcia niespłaconych kredytów, w tym due diligence i negocjowanie umów nabycia portfela wierzytelności
 • Inwestycje w aktywa zagrożone, w tym finansowanie zagrożonych fuzji i przejęć
 • Finansowanie private equity

Przykładowe doświadczenie członków naszego zespołu

 • Reprezentowanie Mid Europa Partners i jej spółek powiązanych w związku z przejęciem i finansowaniem przejęcia spółki dostarczającej usługi telewizji kablowej Aster o wartości 1.6 mld PLN. Reprezentacja ta, stanowiąca jeden z największych jak dotąd wykupów LBO w Polsce, obejmowała doradztwo prawne w związku z przejęciem Aster Group, umową kredytu uprzywilejowanego oraz umową o finansowanie mezzanine, a także związanym z tym pakietem zabezpieczeń.
 • Reprezentowanie Bank of America Special Situations Group w związku z kilkoma projektami w Polsce obejmującymi nabycie wierzytelności w sytuacji nieregularnej, w tym portfeli kredytowych.
 • Reprezentowanie European Renaissance Capital w związku z wyjściem z inwestycji w HTL.
 • Reprezentowanie Hicks Muse Furst and Tateł EMP oraz Argus Capital w sprawie nabycia i finansowania nabycia Aster od Vivendi.
 • Reprezentowanie Shoreview Capital Partners w związku z nabyciem spółki od grupy HTL.
 • Reprezentowanie TDA Capital Partners w związku z inwestycją w Synergia 99, finansowaniem zadłużenia oraz restrukturyzacją spółki, a także wyjściem ze spółki
 • Doradztwo na rzecz HTL Strefa w związku z planowanym przejęciem spółki off-shore od funduszu private equity.
 • Reprezentowanie DB Zwirn w związku z finansowaniem specjalnego projektu w Polsce.
 • Doradztwo na rzecz EQT w związku z wybranymi sprawami dotyczącymi nabycia przez spółkę HTL Strefa.
 • Doradztwo na rzecz kredytodawców uprzywilejowanych w związku z restrukturyzacją dużego projektu LBD należącego do dużego funduszu private equity.
 • Reprezentowanie kilku funduszy private equity w związku z restrukturyzacją ich spółek portfelowych w Polsce.  Reprezentowanie European Special Opportunities Fund w związku z inwestycją w Tempo Finanse oraz finansowaniem zadłużenia. 
 • Reprezentowanie Darby Private Equity w związku z planowanym finansowaniem mezzanine oraz inwestycją w średniej wielkości polską spółkę oraz jej spółki zależne z Europy Środkowo-Wschodniej.
 • Reprezentowanie Vectra SA w związku z planowanym przejęciem Aster od Europa Partners.
 • Doradztwo na rzecz jednego z największych amerykańskich funduszy private equity w związku z utworzeniem pakietu zabezpieczeń w odniesieniu do finansowania udzielonego na cele restrukturyzacji przez konsorcjum wiodących banków międzynarodowych.
 • Doradztwo w związku z przejęciem operatorów laboratoriów diagnostycznych w Polsce przez duży fundusz private equity w Europie Środkowo-Wschodniej. 
 • Reprezentowanie dużego międzynarodowego banku w związku z finansowaniem udzielonym amerykańskiemu funduszowi na nabycie aktywów znajdujących się w różnych jurysdykcjach, w tym w Polsce.
 • Doradztwo w związku z inwestycjami dużego banku inwestycyjnego na Półwyspie Iberyjskim w działalność hotelową.
 • Reprezentowanie funduszu private equity i dużej spółki amerykańskiej w związku z nabyciem udziałów polskiej spółki będącej największym operatorem kart kredytowych i debetowych.
 • Doradztwo w związku z przejęciem spółek doradztwa gospodarczego w Europie Środkowo-Wschodniej przez fundusz private equity.
 • Doradztwo na rzecz funduszu PE w związku z przejęciem spółki zajmującej się pośrednictwem finansowym.
 • Doradztwo na rzecz funduszu PE i dużej amerykańskiej spółki w związku z nabyciem pakietu kontrolnego w największej w Polsce spółce świadczącej usługi doradztwa finansowego.
 • Reprezentowanie Meritum Bank ICB S.A. w związku z Umową Objęcia Akcji, Umową Nabycia Akcji oraz Umową Inwestycyjną.
 • Doradztwo na rzecz brytyjskiej spółki Innova 4/LP w związku z nabyciem udziałów w spółce Expander Advisors sp. z o.o.
 • Doradztwo na rzecz Poland Growth Fund w związku z wyjściem z inwestycji Banku Komunalnego w Gdyni SA.
ImięTytułBiuroKontakt
Partner
P +48.22.653.4215
Partner
P +48.22.653.4205