• Share
 • Email
 • Print

Kryzys finansowy przynosi nowe wyzwania i wymaga szczególnych umiejętności prawników. Zespół Restrukturyzacji, Upadłości i Zagrożonych Inwestycji K&L Gates to połączenie rzetelnej wiedzy o prawie upadłościowym oraz lokalnej praktyki sądowej z międzynarodowym doświadczeniem. Nasz zespół wyznacza standardy w zakresie restrukturyzacji korporacyjnej i finansowej oraz upadłości doradzając w restrukturyzacjach należących do największych i najgłośniejszych w Polsce. Pomagamy polskim i międzynarodowym klientom w restrukturyzacjach przedsiębiorstw i restrukturyzacjach finansowych, a także w zakresie bankowości i finansów oraz private equity. Nasi prawnicy są rekomendowani przez klientów, a także przez wszystkie wiodące prawne i branżowe rankingi.

Główne obszary praktyki
Nasze doświadczenie w zakresie restrukturyzacji, upadłości i zagrożonych inwestycji obejmuje:

 • Pozasądową restrukturyzację zadłużenia oraz lewarowaną rekapitalizację
 • Nabywanie wierzytelności w sytuacji nieregularnej, w tym przeprowadzanie analiz prawnych i negocjowanie umów nabycia portfeli wierzytelności
 • Inwestowanie w aktywa podmiotów zagrożonych finansowo, w tym finansowanie przejęć i fuzji dotyczących takich aktywów
 • Strukturyzowanie, analizę oraz egzekucję zabezpieczeń
 • Analizę ryzyk dotyczących finansowania strukturyzowanego, sekurytyzacji, finansowania projektów, instrumentów pochodnych i innych produktów finansowych
 • Działanie w charakterze członków Rad Wierzycieli niewypłacalnych spółek, w tym udział w transakcjach sprzedaży spółek w upadłości
 • Reprezentowanie wierzycieli i dłużników przy składaniu wniosków o ogłoszenie upadłości lub w postępowaniach upadłościowych, w tym transgranicznych
 • Prowadzenie sporów w postępowaniach upadłościowych oraz związanych z nimi sporów korporacyjnych
 • Współpracę z tymczasowymi nadzorcami sądowymi, syndykami oraz innymi zarządcami w związku z wnioskami o ogłoszenie upadłości lub postępowaniami upadłościowymi
 • Restrukturyzację i reorganizację przedsiębiorstw dla pożyczkobiorców i pożyczkodawców, w tym funduszy private equity i ich spółek portfelowych
 • Koordynowanie prac syndyków i innych zarządców oraz kancelarii prawnych w związku z transgranicznymi postępowaniami upadłościowymi i sporami sądowymi
 • Finansowanie ratunkowe
 • Obowiązki członków zarządów spółek na gruncie prawa upadłościowego
 • Doradztwo w związku z obowiązkami dyrektorów w zakresie upadłości oraz przestępstwami związanymi z upadłością

Przykładowe doświadczenie członków naszego zespołu

Reprezentacja po stronie dłużników

 • Doradztwo na rzecz Sanitec Oy-a, jednej z największych w Europie grup zajmujących się projektowaniem, produkcją i sprzedażą ceramiki łazienkowej w związku z pozasądową restrukturyzacją jej zadłużenia.
 • Doradztwo na rzecz Elektrim SA w związku z restrukturyzacją zadłużenia pokrytego emisją obligacji w wysokości 510 mln EUR (w tym utworzenie nowego pakietu zabezpieczeń).Doradztwo na rzecz Hortex Holding w związku z restrukturyzacją zadłużenia (kredytu i dłużne papiery wartościowe).
 • Doradztwo na rzecz polskich spółek należących do Belvedere Group w związku z postępowaniem naprawczym wszczętym we Francji oraz wnioskami o wszczęcie wtórnych postępowań upadłościowych w Polsce.
 • Doradztwo na rzecz polskiej spółki z sektora inwestycyjnego, reprezentowanie dłużnika w związku z wrogim przejęciem oraz wykonaniem zabezpieczenia.
 • Doradztwo na rzecz Celsa Huta Ostrowiec w związku z pozasądową restrukturyzacją zadłużenia w wysokości ok. 2 mld EUR obejmująca 23 banki.
 • Reprezentowanie zagranicznej spółki budowlanej w związku ze sporem pomiędzy wierzycielami dotyczącym wykonania hipoteki morskiej ustanowionej na statku budowanym w Polsce, będącym w posiadaniu upadłej spółki włoskiej.
 • Reprezentowanie brytyjskiej spółki Betterware Poland LImited w związku z przeniesieniem głównego ośrodka faktycznych interesów (Center of Main Interests – COMI) dłużnika do Polski oraz udanym złożeniem wniosku o ogłoszenie upadłości przez sąd upadłościowy w Warszawie.

Reprezentacja po stronie wierzycieli

 • Reprezentowanie Lehman Brothers jako wierzyciela w związku z upadłością spółki Warszawskie Centrum Dystrybucyjne Sp. z o.o. i Centrum Biznesu Ożarów, a także współpraca z amerykańskim doradcą Lehman.
 • Reprezentowanie grupy wierzycieli w związku z postępowaniem o ogłoszenie upadłości Gazimport Sp.z o.o., postępowaniem upadłościowym i związanymi z tym sprawami sądowymi.
 • GM Records: reprezentowanie wierzycieli w związku z postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu.
 • Doradztwo na rzecz dzierżawców linii lotniczych Air Polonia w związku z groźba upadłości.
 • Reprezentowanie największego wierzyciela Maflow Sp. z o.o. w związku z postępowaniem upadłościowym we Włoszech oraz wszczęciem i prowadzeniem wtórnego postępowania upadłościowego w Polsce.
 • Reprezentowanie największego wierzyciela spółki Christianapol w związku z postępowaniem naprawczym (sauvegarde) we Francji oraz wnioskiem o głoszenie upadłości wtórnej w Polsce
 • Reprezentowanie funduszu typu „mezzanine” z sektora nieruchomości w związku z postępowaniem układowym Hausman Development Polska, obejmującym spory z nadzorcą sądowym.

Reprezentacja po stronie administratorów

 • Reprezentowanie syndyka Schieder Mobel Holding w związku z restrukturyzacją zadłużenia grupy na łączną kwotę 300 mln EUR oraz restrukturyzacją polskich spółek w ramach grupy: Alpina, Baltic Service, BFM Schieder Fornir, Bydgoskie Fabryki Mebli, Bydgoska Fabryka Mebli ETAP, Drew Dekor, Europa Center Development, Fabryka Krzeseł BFM, Flair Poland, FS Favorit Furniture Szczytno, HF Helvetia Furniture, HM Helvetia Meble, ID !tal. Design, IMS Poznań, Mazur Comfort, Mazur-Look International, Mazurskie Meble Trading, Mazur Direkt, MMI CHC, MMI Interline, MMI LOGO, MMI Sleeping, Nova E, TG Tapicernia Gniewkowo, TM Handel, Top Meble, Top Sofa Oborniki, VIVA Bydgoszcz.
 • Reprezentowanie francuskiego syndyka masy upadłościowej EMTEC Group w związku z postępowaniem toczącym się w Polsce, dotyczącym majątku Emtec Sp. z o.o.

Reprezentacja przedsiębiorstw z problemami finansowymi

 • Reprezentowanie Bank of America Special Situations Group w związku z kilkoma projektami obejmującymi nabycie wierzytelności w sytuacji nieregularnej, w tym portfeli kredytowych od BPH S.A. i Pekao S.A.
 • Doradztwo na rzecz Sovereign Capital w związku z inwestycją w Pekabex S.A. w upadłości dotyczącą zamiany upadłości likwidacyjnej na upadłość z możliwością zawarcia układu.
 • Reprezentowanie TDA Capital Partners w związku z inwestycją w Synergia 99, oraz restrukturyzacją zadłużenia i restrukturyzacją spółki.
 • Reprezentowanie DB Zwirn w związku z udziałem w przetargu na nabycie portfela wierzytelności w sytuacji nieregularnej, oferowanego przez PKO Bank Polski.
 • Reprezentowanie dużego funduszu hedgingowego w związku z finansowaniem ewentualnego postępowania sądowego dotyczącego sporu o prawo własności dużego centrum biurowego w Polsce.

Inne

 • Reprezentowanie Mid Europa Partners i jej spółek powiązanych w związku z przejęciem i finansowaniem przejęcia Aster Gropup, największego dostarczyciela usług telewizji kablowej w Polsce, o wartości 1.6 mld PLN.
 • Reprezentowanie TDA Capital Partners w związku z inwestycją w Synergia 99, oraz restrukturyzacją zadłużenia i restrukturyzacją spółki.
 • Doradztwo na rzecz polskiego banku w związku z kilkoma przetargami obejmującymi sprzedaż niespłaconych wierzytelności.
 • Doradztwo na rzecz Eastbridge NV/Domy Towarowe Centrum RE SA w związku z pionierskim projektem międzynarodowej sekurytuzacji nieruchomości komercyjnej o wartości 73 mln EUR, pierwszej tego typu w Polsce, w celu restrukturyzacji zadłużenia w stosunku do konsorcjum polskich i międzynarodowych banków.
ImięTytułBiuroKontakt
Senior Associate
P +48.22.653.4292
Partner
P +48.22.653.4215
Of Counsel
P +48.22.653.4206
Partner
P +48226534269
Partner
P +48.22.653.4201