• Share
 • Email
 • Print

Zespół rynków kapitałowych warszawskiego biura K&L Gates świadczy profesjonalne usługi doradcze na rzecz emitentów, spółek publicznych, instytucji finansowych oraz innych uczestników rynku kapitałowego.

Nasza praktyka
Zajmujemy się przygotowaniem dokumentacji transakcyjnej oraz reprezentowaniem emitentów, spółek i banków inwestycyjnych we wszelkich transakcjach publicznych, w tym pierwszych ofertach publicznych (IPO), wtórnych ofertach publicznych (SPO), sprzedaży w trybie tzw. przyspieszonej budowy księgi popytu (ABB) oraz publicznych transakcjach fuzji i przejęć. Prawnicy z naszej kancelarii regularnie doradzają spółkom giełdowych, reprezentując akcjonariuszy w sporach dotyczących nadzoru właścicielskiego oraz w opracowywaniu struktur transakcji dla dużych inwestycji na rynkach kapitałowych w związku z kwestiami podatkowymi oraz wypełnianiem wymogów regulacyjnych.

Nasi prawnicy
Prawnicy z naszej kancelarii regularnie reprezentują emitentów, spółki, banki inwestycyjne, inwestorów i grupy inwestycyjne. Poza doradzaniem spółkom, reprezentujemy emitentów w ofertach publicznych i innych transakcjach, obejmujących IPO, SPO, exchange offers oraz doradztwo w publicznych transakcjach fuzji i przejęć. Nasi prawnicy doradzają również w transakcjach P2P oraz wszelkich zagadnieniach regulacyjnych dotyczących rynków kapitałowych.

Dlaczego K&L Gates?
Praktyka capital markets w naszej kancelarii to nie tylko przygotowywanie dokumentów związanych z przeprowadzeniem transakcji. Naszym doświadczeniem i wiedzą wspieramy klientów także przy jej strukturyzowaniu. Transakcja z wykorzystaniem instrumentów rynku kapitałowego może być drogą dla rozwiązania sporów korporacyjnych (vide - transakcja PZU S.A.) czy jej odpowiednie ustrukturyzowanie umożliwić może ekspansję międzynarodową (vide - przejęcie szwedzkiego Rottneros AB przez Arctic Paper S.A.).

Przykładowe doświadczenie

 • Doradztwo prawne na rzecz Arctic Paper S.A. (jednego z największych producentów papieru w Europie) w związku z dopuszczeniem i wprowadzeniem akcji Arctic Paper S.A. do obrotu na giełdzie w Sztokholmie (NASDAQ / OMX) oraz przejęciem Rottneros AB, spółki notowanej na NADAQ / OMX.
 • Doradztwo prawne na rzecz konsorcjum banków inwestycyjnych w związku z IPO Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.
 • Doradztwo prawne na rzecz Skarbu Państwa Rzeczpospolitej Polskiej w związku z IPO Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A., o wartości ok. 680 mln PLN.
 • Doradztwo prawne na rzecz konsorcjum banków inwestycyjnych w sprzedaży pakietu akcji w PZU S.A. w trybie ABB, o wartości ok. 3,17 mld PLN.
 • Doradztwo prawne na rzecz Skarbu Państwa Rzeczpospolitej Polskiej w IPO PZU S.A. o wartości ok. 8,1 mld PLN.
 • Doradztwo na rzecz subemitentów emisji w związku z IPO międzynarodowej spółki zajmującej się poszukiwaniem i wydobywaniem ropy naftowej i gazu ziemnego. Wartość transakcji: ok. 360 mln PLN.
 • Udział w charakterze doradcy menedżerów w przygotowywaniu emisji z prawem poboru w drodze oferty publicznej jednego z największych banków w Polsce.. Wartość transakcji odpowiednio 1 mld i 2 mld PLN.
 • Reprezentowanie w imieniu Skarbu Państwa Rzeczpospolitej Polskiej, zespołu specjalistów z zakresu bankowości inwestycyjnej oraz prawników, który opracował strukturę ostatecznej ugody pomiędzy Skarbem Państwa a holenderskim ubezpieczycielem Eureko BV, która to ugoda zakończyła dziesięcioletni spór dotyczący kontroli nad PZU S.A. Ugoda obejmowała zrzeczenie się największego w dziejach roszczenia wniesionego w arbitrażu BIT.
 • Doradztwo w IPO LW Bogdanka S.A, pierwsza oferta polskiej kopalni węgla kamiennego na GPW, o wartości 528 mln PLN.
 • Doradztwo prawne na rzecz Zakładów Azotowych w Tarnowie S.A. w związku z IPO, o wartości ok. 295 mln PLN.
 • Doradztwo na rzecz Ruch S.A. w związku z IPO, o wartości ok. 250 mln PLN.
 • Uczestniczenie w IPO jednego z największych w Polsce dostawcy usług medialnych i telekomunikacyjnych, poprzez globalną ofertę adresowaną do polskich inwestorów oraz prywatną międzynarodową ofertę dla inwestorów instytucjonalnych spoza Polski (najwyższa wartość IPO na GPW w 2006 roku).
 • Doradztwo prawne na rzecz największego w Polsce alternatywnego operatora telekomunikacyjnego w pierwszej emisji warrantów subskrypcyjnych na warszawskiej GPW. W następstwie tej transakcji do prawa polskiego wprowadzono warranty subskrypcyjne.
 • Występowanie w charakterze doradcy emisji w kilku pierwszych i wtórnych ofertach publicznych (w tym ofercie GDR i podwójnych notowaniach) a także jako wiodący doradca w przejęciach spółek giełdowych.
 • Reprezentowanie akcjonariusza większościowego wiodącej polskiej spółki naftowej w jej prywatyzacji w drodze pierwszej oferty publicznej.
ImięTytułBiuroKontakt
Senior Associate
P +48.22.653.4328
Senior Associate
P +48.22.653.4307
Associate
P +48226534270
Partner
P +48.22.653.4218
Associate
P +48.22.653.4305
Of Counsel
P +48226534257
Counsel
P +48.22.6534223
Partner
P +48.22.653.4212