• Share
 • Email
 • Print
Zespół Rozwiązywania Sporów na 1 miejscu Rankingu Legal 500 w edycji na rok 2014. Więcej.

Zręczne i efektywne rozwiązywanie sporów gospodarczych ma istotne znaczenie dla rozwoju biznesu. Szczególną wagę ma w czasach kryzysu, gdy przyszłość jest niepewna.

Zespół Rozwiązywania Sporów warszawskiego biura K&L Gates może przeprowadzić Państwa przez konflikty biznesowe, a także przez spory prawne, które mogą z nich wyniknąć.

Nasza praktyka w Polsce
Posiadamy doświadczenie w większości rodzajów postępowań zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Reprezentowaliśmy klientów przed polskim Trybunałem Konstytucyjnym oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. Prowadziliśmy sprawy z zakresu prawa antymonopolowego oraz związane ze ściganiem przestępstw karno-gospodarczych. Sprawy polegające na zwykłej windykacji należności oraz sprawy przesądzające o istnieniu przedsiębiorstwa. Sprawy z dziedziny prawa własności intelektualnej i sprawy o zniesławienie. Doradzaliśmy w sporach pomiędzy wspólnikami spółek, w nieporozumieniach wynikających z fuzji i przejęć oraz w wielu innych rodzajach sporów gospodarczych. W ciągu ostatnich kilku lat prowadziliśmy ponad 100 postępowań. Właśnie dlatego potrafimy zaoferować wszechstronne spojrzenie na problem i zaproponować najlepsze jego rozwiązanie. Nasza praktyka koncentruje się w szczególności na arbitrażu międzynarodowym, sporach z zakresu umów międzynarodowych o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji zagranicznych oraz sporach budowlanych.

Nasi Prawnicy
Oferujemy profesjonalne i odpowiadające na potrzeby klienta usługi kilkunastoosobowego zespołu prawników w różnym wieku, stanowiącego połączenie wiedzy, umiejętności i doświadczenia z dynamiką oraz innowacyjnym podejściem do problemu. To największa wartość, jaką możemy zaoferować naszym klientom. Praca zespołu cieszy się uznaniem ze strony klientów oraz rynku. Znajduje to potwierdzenie w najbardziej uznanych publikacjach takich jak np. Chambers and Partners prezentujących m.in. opinie klientów na temat naszych prawników. Oto kilka wybranych opinii: „Odpowiada niezwłocznie i wszystko, o co go prosimy, doprowadza do perfekcji”; „Jeden z najbardziej doświadczonych i najlepszych prawników w dziedzinie postępowań sądowych i arbitrażowych, w tym międzynarodowych”; „Klienci doceniają jego doświadczenie, poświęcenie oraz zdolności interpersonalne”; „Chwalony za doskonałą umiejętność sporządzania pism procesowych oraz doświadczenie w arbitrażu”.

Wyróżnienia

 • Chambers oraz Legal500 rekomendują indywidualnie czterech prawników z naszego zespołu w dziedzinie Rozwiązywania Sporów
 • Nasz zespół reprezentował Rzeczpospolitą Polską w największym postępowaniu arbitrażowym w historii Polski, przeciwko holenderskiej grupie ubezpieczeniowej Eureko
 • Nasz zespół reprezentuje Rzeczpospolitą Polską w pierwszych dwóch polskich postępowaniach arbitrażowych prowadzonych na podstawie Dodatkowego Ułatwienia ICSID (ICSID Additional Facility Rules)
 • W 2010 r. nasz zespół został zaangażowany przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, jako pierwszy w historii zewnętrzny pełnomocnik procesowy w precedensowej sprawie dotyczącej zgodności traktatu międzynarodowego z polską Konstytucją
 • W 2012 r. zorganizowaliśmy pierwszą w Europie Środkowo-Wschodniej regionalną konferencją poświęconą Warunkom Kontraktu FIDIC (FIDIC Regional Conference)
 • Adwokat Maciej Jamka, szef naszej praktyki, jest Prezesem Zarządu Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Izby Gospodarczej (ICC Polska)

Przykładowe doświadczenie

 • Reprezentowanie zagranicznego przedsiębiorcy budowlanego w uzyskaniu wyroku zasądzającego odszkodowanie w wysokości ponad 20 milionów EURO od Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w sporze arbitrażowym (ICC) wynikającym z kontraktu na budowę autostrady
  w Polsce.
 • Reprezentowanie Rzeczpospolitej Polskiej w kilku sporach wynikłych na tle międzynarodowych traktatów o wzajemnym popieraniu i ochronie inwestycji zagranicznych, w tym w najlepiej znanym sporze z EUREKO B.V., dotyczącym prywatyzacji PZU S.A., największego w Europie Środkowo-Wschodniej przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego.
 • Reprezentowanie wnioskodawców w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, w tym w znaczącym sporze dotyczącym konsekwencji niewypłacenia przez polski Rząd odszkodowania za nacjonalizację dokonaną w 1946 r.
 • Reprezentowanie klienta korporacyjnego w sporze sądowym przeciwko autorowi
  i wydawcy artykułu zawierającego treści zniesławiające, opublikowanego w prasie codziennej.
 • Reprezentowanie międzynarodowej spółki telekomunikacyjnej w sporze z polskim operatorem sieci telefonii komórkowej, rozstrzyganym przez trybunał arbitrażowy w Wiedniu.
 • Reprezentowanie holenderskiej spółki w postępowaniu przed trybunałem arbitrażowym ICC w Paryżu w sporze wynikającym z prywatyzacji zakładu butelkowania wody mineralnej.
 • Reprezentowanie operatora portu morskiego w przesądzającym o przyszłości klienta arbitrażu dotyczącym rozwiązania i rozliczenia umowy dzierżawy.
 • Reprezentowanie wszystkich członków zarządu przedsiębiorstwa w złożonym postępowaniu w sprawie karno-gospodarczej.
 • Reprezentowanie jednego z największych polskich dystrybutorów filmowych
  w postępowaniu przed polskim Sądem Najwyższym w przełomowej sprawie dotyczącej statusu prawnego aktorów użyczających głosu postaciom filmowym (tzw. „dubbing”).
 • Reprezentowanie polskiej spółki-córki międzynarodowego dystrybutora filmów w sporze arbitrażowym z głównym polskim operatorem sieci kin, dotyczącym zasad podziału dochodów z filmów 3D.
 • Reprezentowanie międzynarodowej organizacji w postępowaniu arbitrażowym dotyczącym zakończenia umowy najmu.
 • Reprezentowanie spółki hotelarskiej w związku z roszczeniem reprywatyzacyjnym podnoszonym w odniesieniu do działki częściowo zajętej wybudowanym hotelem.
 • Reprezentowanie spółki giełdowej w sporze wynikającym z rozliczenia umowy dotyczącej wybudowania instalacji technologicznej.
 • Doradztwo na rzecz polskiego przedsiębiorstwa inżynieryjnego w sporze dotyczącym projektu tzw. „projektuj i buduj” („design and build”) realizowanego na Węgrzech.
 • Reprezentowanie międzynarodowej sieci handlowej w postępowaniu arbitrażowym dotyczącym naruszenia umowy franchisingowej.
 • Reprezentowanie spółki z branży budowlanej w postępowaniu arbitrażowym ICC dotyczącym rozliczenia umowy konsorcjum związanej z budową oczyszczalni ścieków.
 • Reprezentowanie polskiej spółki z branży odzieżowej w postępowaniu arbitrażowym przeciwko międzynarodowej spółce prowadzącej centrum handlowe, w sporze wynikającym z umowy najmu komercyjnego.
 • Reprezentowanie międzynarodowej spółki dystrybucyjnej z branży filmowej w sporze z operatorem sieci kin dotyczącym opłat licencyjnych.
 • Reprezentowanie polskiego wynajmującego w postępowaniu arbitrażowym przeciwko międzynarodowemu bankowi wynikającym z umowy najmu komercyjnego.
 • Reprezentowanie portugalskiej spółki w postępowaniu arbitrażowym według Regulaminu UNCITRAL, w sporze dotyczącym kontraktu na budowę drogi ekspresowej.
 • Reprezentowanie polskiej spółki z branży budowlanej w postępowaniu arbitrażowym dotyczącym sporu wynikłego na gruncie kontraktu opartego na wzorcu FIDIC na budowę jednego z największych centrów handlowych w Polsce.
 • Reprezentowanie polskiej spółki inżynieryjnej w sporze dotyczącym rozliczenia umowy o budowę rurociągu naftowego.
 • Reprezentowanie producenta wkładek RFID w sporze przeciwko konkurentowi dotyczącym anulowania przetargu.
 • Reprezentowanie angielskiej spółki w sporze z polskim dystrybutorem na gruncie umowy licencyjnej.
 • Reprezentowanie producenta napojów alkoholowych w sporze przeciwko znaczącemu konkurentowi dotyczącym wprowadzających w błąd oznaczeń towarów.
ImięTytułBiuroKontakt
Senior Associate
P +48.22.653.4268
Senior Associate
P +48.22.653.4304
Partner Administracyjny (Warszawa)
P +48.22.653.4204
Associate
P +48.22.653.4314
Associate
P +48226534312
Of Counsel
P +48.22.653.4206
Partner
P +48.22.653.4219
Partner
P +48.22.653.4288
Partner
P +48.22.653.4201
Associate
P +48.22.653.4333
Associate
P +48.22.653.4301
Associate
P +48.22.653.4233