• Share
  • Email
  • Print

Polish Government Contracts & Procurement Policy

Uzupełnianie dokumentów w przetargu niezgodne z dyrektywami unijnymi

Piotr Kunicki, Ph.D., Marta Janowska
Maj 2017

Niniejsza publikacja ma charakter informacyjny i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania wiążących decyzji. Informacje zawarte w niniejszej publikacji dotyczą jedynie niektórych aspektów prawnych wybranych spraw oraz zagadnień i nie mogą być traktowane jako porada prawna.